Dla posiadaczy praw autorskich

Pesnihi.com może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, wyłączyć lub odwołać strony, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Pesnihi.com lub innych powiązanych z witryną.

Zawiadomienie o roszczeniach z tytułu naruszenia własności intelektualnej i pełnomocnik ds. zawiadomienia:

Jeśli uważasz, że Twoja praca została opublikowana w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub że Twoje prawa autorskie zostały w inny sposób naruszone w związku z Usługą, zapewnij agenta ds. praw autorskich. Pesnihi.com następujące informacje:

1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

2. Opis dzieła chronionego prawem autorskim lub inną własnością intelektualną, która Twoim zdaniem została naruszona;

3. Opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, znajduje się na stronie internetowej, jest wystarczająco szczegółowy, abyśmy mogli go znaleźć na stronie internetowej;

4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

5. Oświadczenie użytkownika, że ​​wierzysz w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej, jego agenta lub prawo;

6. Twoje oświadczenie złożone pod karą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w powyższym zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Informacje kontaktowe agenta Pesnihi.com do zgłaszania roszczeń:

E-mail agenta DMCA: [email protected]

day
night