Κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων

Το Pesnihi.com μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απενεργοποιήσει ή να αποσύρει σελίδες που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Pesnihi.com ή άλλων που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Ειδοποίηση αξίωσης και αντιπρόσωπος ειδοποίησης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας:

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με άλλον τρόπο σε σχέση με την Υπηρεσία, παρακαλούμε δώστε έναν αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων. Pesnihi.com παρακάτω πληροφορίες:

1. Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλου έργου πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.

3. Μια περιγραφή για το πού το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει βρίσκεται στον ιστότοπο, με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να το εντοπίσουμε στον ιστότοπο.

4. Η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email σας.

5. Δήλωσή σας ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.

6. Δήλωσή σας, που έγινε με την ποινή της ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες στην παραπάνω ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπου Pesnihi.com για ειδοποίηση αξιώσεων:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιπροσώπου DMCA: [email protected]

day
night