1.Cuz, DnoteOnDaBeat - ANC (Ain’t No Cap) Text (lyrics)

A- a- ain't no cap
Jag är bekväm när jag nära en strap
Big back om jag sitter blowing her back
Honey, du med gangsters, bäst du act
Jagar bodies, big bags, cash, det fact
Jag är bekväm när jag nära en strap
Big back om jag sitter blowing her back
Honey, du med gangsters, bäst du act
Jagar bodies, big bags, cash, det fact

Ey, det här är enbart
Till gangstrarna i staden
Ni vet exakt vilka ni är, lyssna
(Cuz, cuz, cuz, cuz)

Varför är gäten så kåt?
Han var på ju och baby gatan är hård
Det så att legot byttes mot stål
Från min första video tills nu
På samma ställe jag står
Risken finns, du rånas där jag är ifrån
De kan inte fylla mina skor eller där jag går
Det inte Hässelby, det Hässelby Gård
Det är här kulorna åker ifrån
Jag vill ta han och min
Bror är hans bästa vän
Men jag hade bättre argument

A- a- ain't no cap
Jag är bekväm när jag nära en strap
Big back om jag sitter blowing her back
Honey, du med gangsters, bäst du act
Jagar bodies, big bags, cash, det fact
Jag är bekväm när jag nära en strap
Big back om jag sitter blowing her back
Honey, du med gangsters, bäst du act
Jagar bodies, big bags, cash, det fact

Jag rock guns som jag med i Led Zeppelin
Jag pop one och jag sköljer med promethazine
I uptown, i downtown
Många kunder som har sniffat på mitt recipe
Mina bröder på e-bikes tonight, de är ute
Letar lifes och duckar life
Nian bränner som det maj
Det gick för snabbt så han
Hann inte ens säga aj
Några stycken från en nina får dig säga bye

Allt gott i livet har en hake
Dracon spottar eld som en drake

A- a- ain't no cap
Jag är bekväm när jag nära en strap
Big back om jag sitter blowing her back
Honey, du med gangsters, bäst du act
Jagar bodies, big bags, cash, det fact
Jag är bekväm när jag nära en strap
Big back om jag sitter blowing her back
Honey, du med gangsters, bäst du act
Jagar bodies, big bags, cash, det fact

Tolkning för


Lägg till tolkning

Lägg till en utökad tolkning

Om du vet vad artisten sjunger om, kan läsa "mellan raderna" och känna till sångens historia, kan du lägga till en tolkning av texten. Efter verifiering av våra redaktörer lägger vi till den som en officiell tolkning av låten!

Nyligen tillagda tolkningar till sångtexter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Tolka