Mga may hawak ng copyright

Ang Pesnihi.com ay maaaring, sa naaangkop na mga pangyayari at sa sarili nitong pagpapasya, huwag paganahin o bawiin ang mga pahina na lumalabag sa copyright o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng Pesnihi.com o iba pang nauugnay sa site.

Paunawa sa Claim sa Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian at Ahente ng Paunawa:

Kung naniniwala ka na ang iyong gawa ay nai-post sa Site sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright o kung hindi man ay nilabag ang iyong copyright kaugnay ng Serbisyo, mangyaring magbigay ng ahente ng copyright. Pesnihi.com sumusunod na impormasyon:

1. Isang elektroniko o pisikal na lagda ng isang taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright o iba pang karapatan sa intelektwal na ari-arian;

2. Isang paglalarawan ng naka-copyright o iba pang gawang intelektwal na ari-arian na sinasabi mong nilabag;

3. Ang isang paglalarawan kung saan ang materyal na sinasabi mong lumalabag ay matatagpuan sa website, sa sapat na detalye para mahanap namin ito sa website;

4. Ang iyong address, numero ng telepono at email address;

5. Isang pahayag mo na mayroon kang magandang loob na paniniwala na ang pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahihintulutan ng copyright o may-ari ng intelektwal na ari-arian, ahente nito, o ng batas;

6. Isang pahayag mo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang impormasyon sa iyong abiso sa itaas ay tumpak at ikaw ang may-ari ng copyright o intelektwal na ari-arian o awtorisadong kumilos sa ngalan ng copyright o intelektwal na ari-arian.

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng ahente ng Pesnihi.com para sa abiso ng mga claim:

Email ng Ahente ng DMCA: [email protected]

day
night