Pentru deținătorii drepturilor de autor

Pesnihi.com poate, în circumstanțe adecvate și la discreția sa exclusivă, să dezactiveze sau să revoce paginile care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Pesnihi.com sau ale altora asociate site-ului.

Notificare privind reclamațiile privind încălcarea proprietății intelectuale și agent pentru notificare:

Dacă credeți că munca dvs. a fost postată pe Site într-o manieră care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau că dreptul de autor a fost încălcat în alt mod în legătură cu Serviciul, furnizați un agent de drepturi de autor. Pesnihi.com următoarele informații:

1. O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală;

2. Descrierea lucrării protejate prin drepturi de autor sau altă proprietate intelectuală despre care credeți că a fost încălcată;

3. O descriere a locului în care se află pe site materialul despre care credeți că încalcă drepturile de autor este suficient de detaliată pentru ca noi să o găsim pe site;

4. Adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail;

5. O declarație a dvs. conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor sau al proprietății intelectuale, de agentul acestuia sau de lege;

6. Declarația dvs., făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile din notificarea dvs. de mai sus sunt corecte și că sunteți proprietarul dreptului de autor sau al proprietății intelectuale sau că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor sau al proprietății intelectuale.

Informații de contact ale agentului Pesnihi.com pentru notificarea reclamațiilor:

E-mail agent DMCA: admin@pesnihi.com