Aco Pejović - Korida tekst pesme (lyrics)

Aco Pejović

Aco Pejovic [Aleksandar Pejović] Пријепоље, Ср̀бија

[Aco Pejović - Korida tekst pesme lyrics]

[Strofa 1, Aco Pejovic]
Vreme čuda, a ja mira nemam
Nikad trezan, zagledan u prošlost
Kasno je za mene da se menjam
A po vatri otkad hodam bos

Sve je imitacija morala
Dobro plivam, sam se sebi divim
Pa sve manje tebe sada krivim
Jer si paralelno bila s njim
Znao sam i ja da prevarim

[Refren]
Dva minuta - gubim te iz vida
Dva minuta - desi ti se on
Svaka noć od tada je korida
Mnogo žena je protrčalo

Kada me za tebe neko pita (Samo kažem)
Samo kažem "Ne znam šta je s njom"
Ovih dana alkohol me kida (Korida)


Stara rana nanosi mi bol

[Vocals]
(Tu, tu, tu)

[Strofa 2, Aco Pejovic]
Sve je imitacija morala (Morala)
Dobro plivam, sam se sebi divim
Pa sve manje tеbe sada krivim
Jer si paralelno bila s njim
Znao sam i ja da prеvarim

[Refren]
Dva minuta - gubim te iz vida
Dva minuta - desi ti se on
Svaka noć od tada je korida
Mnogo žena je protrčalo

Kada me za tebe neko pita (Samo kažem)
Samo kažem "Ne znam šta je s njom" (Ne znam šta je s njom)
Ovih dana alkohol me kida (Korida)
Stara rana nanosi mi bol (Ne znam šta je s njom)
Ovih dana alkohol me kida (Korida)
Stara rana nanosi mi bol

[Vocals]
(Tu, tu, tu)

[Završetak]
Korida!

Tumačenje za


Dodajte tumačenje

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpretirati