Asake - Awodi lyrics

Asake

Asake [Ahmed Ololade] Lagos State, Nigeria

[Asake - Awodi lyrics]

Tune into the king of sounds and blues

Awodi fo lo ke o fẹ d'oluwa
Ẹribi, ẹribi I wonder wonder shall never end
(Wonder) like pasuma I wonder
I wonder, Americana wonder
Kini reason?, kini plan?
Kini scope? why the beefing?
Cat fish lori titi
Jẹ bi chicken shobo le yọ ke ju billing
Iwaju gan o easy, ẹyin ose lọ
Ọmọ iyami sho ti rinsi (Rinsi)
My ship never sinking mo kana ku mo jiggy
They wanna know what I'm thinking

Many many things I no fit shalaye
2022 mo gbe won trabaye o
Oluwa lo gbe from the slum to the top
Emi kọ, awọn kọ, wọn o le t'ọlọrun
Isu jọba lo ri iyan keni mani jọba oshi ka
Ojo l'ọko agbado as e de go jasi my nigga
Aroma jo gẹ aroma le wọn
Aroma de bẹ fabẹ ya o mo ge wọn bi babayaro
Akabi calm down oya kabi lori awa o

Awodi fo lo ke o fẹ d'oluwa
Ẹribi, ẹribi I wonder wonder shall never end
(Wonder) like pasuma I wonder
I wonder, Americana wonder
Kini reason?, kini plan?
Kini scope? why the beefing?
Cat fish lori titi
Jẹ bi chicken shobo le yọ ke ju billing
Iwaju gan o easy, ẹyin ose lọ
Ọmọ iyami sho ti rinsi (Rinsi)
My ship never sinking mo kana ku mo jiggy
They wanna know what I'm thinking

They wanna know they wanna know
Aroma jo gẹ aroma le wọn
Aroma de bẹ fabẹ ya o mo ge wọn bi babayaro
Akabi calm down oya kabi lori awa o

Interpretation for


Add Interpretation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpret