ERIK, DTAP - Máu Đỏ Da Vàng lời bài hát (lyrics)

[ERIK, DTAP - Máu Đỏ Da Vàng lời bài hát lyrics]

Nơi tôi lớn lên nơi có những người thương
Nhỏ bé nhưng luôn phi thường

Trên chặng đường chông gai không chút e ngại
Luôn bên tôi vững tin ngày mai

Sinh ra máu trong tim ta đất trong tâm hồn
Lời mẹ ru ới a con người đã qua gian khổ
Vẫn luôn kiên cường đất cũng nở hoa

Nơi đây có những câu chuyện
Vang danh khắp mọi nơi xa
Cầm bụi tre đánh tan quân
Thù tựa như Thánh Gióng
Những điều nhỏ bé góp nên đại thành công

Nơi đây có những con người
Hiên ngang giữa núi rừng bao la
Tự hào tôi máu đỏ da vàng một lòng sắt đá
Vì bao nhiêu khó khăn cũng đã vượt qua

Mai đây tôi lớn lên dẫu có đi thật xa
Nhưng vẫn luôn nhớ về nhà

Gặp bạn bè muôn nơi tôi vẫn luôn cười tươi
Hello i’m from Vietnam

Sinh ra máu trong tim ta đất trong tâm hồn
Lời mẹ ru ới a con người đã qua gian khổ
Vẫn luôn kiên cường đất cũng nở hoa

Ta luôn đi bên nhau
Vượt sông sâu bao nhiêu cũng đương đầu
Đi qua bao nhiêu chông gai
Ngày mai đây thêm tươi sáng cùng nhau
Ta luôn đi bên nhau
Vượt sông sâu bao nhiêu cũng đương đầu
Đi qua bao nhiêu chông gai
Vẫn cùng đi bên nhau

Nơi đây có những câu chuyện
Vang danh khắp mọi nơi xa
Cầm bụi tre đánh tan quân
Thù tựa như Thánh Gióng
Những điều nhỏ bé góp nên đại thành công

Nơi đây có những con người
Hiên ngang giữa núi rừng bao la
Tự hào tôi máu đỏ da vàng một lòng sắt đá
Vì bao nhiêu khó khăn cũng đã vượt qua

Đây chúng tôi, con người Việt Nam

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Thêm lời giải thích bổ sung

Nếu bạn hiểu nghệ sĩ, có thể đọc giữa các dòng và biết lịch sử của bài hát, bạn có thể thêm phần giải thích về lời bài hát. Sau khi được các biên tập viên xem xét, chúng tôi sẽ thêm nó làm lời giải thích chính thức của bài hát!

Mới giải thích cho những lời bài hát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích