ERIK, Phương Mỹ Chi, DTAP - Nam Quốc Sơn Hà lời bài hát (lyrics)

[ERIK, Phương Mỹ Chi, DTAP - Nam Quốc Sơn Hà lời bài hát lyrics]

Hò ơ … con ơi con ngủ cho tròn
Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông
Chông này gìn giữ non sông
Chông này góp sức diệt quân bạo tàn hò ơ

Nơi trăm hoa thi nhau đua nở
Mảnh đất như là vàng
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Giặc giữ cớ sao làm càn
Ông cha giữ lấy nước Đại Việt
Bao lần chiến công luôn oanh liệt
Với những anh hùng đại hào kiệt
Con cháu rồng tiên
Chẳng thể nằm yên khi đất nước vẫn còn nguy
Dòng máu rồng thiêng
Tự hào một khoảng trời riêng
Với những con người hi sinh cả xương máu
Đánh lũ giặc tan tành không cho đường
Lui và không còn nơi nương náu
Việt Nam sinh ra tinh hoa
Tiếp nối truyền thống ông cha


Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
Chiến thắng này ắt không xa
Bao năm khi xưa loạn lạc
Dòng dõi Lạc Hồng vẫn sải cánh
Bản sắc kiên cường khi giặc đến
Lần nữa đánh là phải thắng
Là con cháu rồng tiên chữ S mảnh đất thiêng
Dân Việt người cốt tiên
Chiến thắng theo cách riêng
Là con cháu rồng tiên chữ S mảnh đất thiêng
Dân Việt người cốt tiên
Chiến thắng theo cách riêng

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư
Nam Quốc Sơn Hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư

Có anh dân quân đang ship hàng (freeship)
Trên đôi vai cờ đỏ sao vàng (đi tiếp)
Có chị lao công đang quét rác (all day)
Có bác sĩ kia đang phờ phạc (all night)
Có người san sẻ từng miếng ăn (khi đói)
Có người chia nhau từng viên thuốc (khi bệnh)
M thầm lặng lẽ chẳng tiếng than (làm gì)
Chống giặc vô hình ta tiến bước (let’s go)
Việt Nam chung tay không thua đâu
Việt Nam đi qua chông gai
Ruộng bậc thang, hàng tre
Búp măng non kia vẫn luôn xanh
Khi lũ trẻ trong xóm tung tăng là
Khi đại dịch xéo đi nhanh phương Mỹ Chi
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư

Nam Quốc Sơn Hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư

Việt Nam sinh ra tinh hoa
Tiếp nối truyền thống ông cha
Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
Chiến thắng này ắt không xa
Bao năm khi xưa loạn lạc
Dòng dõi Lạc Hồng vẫn sải cánh 2021 giặc đến
Lần nữa đánh là phải thắng

Là con cháu rồng tiên chữ S mảnh đất thiêng
Dân Việt người cốt tiên
Chiến thắng theo cách riêng
Là con cháu rồng tiên chữ S mảnh đất thiêng
Dân Việt người cốt tiên
Chiến thắng theo cách riêng

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích