Mỹ Tâm - Vì Em Tất Cả lời bài hát (lyrics)

[Mỹ Tâm - Vì Em Tất Cả lời bài hát lyrics]

Ngày ấy giá như đừng yêu
Ngày ấy giá như vờ chẳng quan tâm gì nhau
Thì chắc có lẽ giờ em sẽ
Không buồn đến thế đâu
Ngày ấy anh như là mây
Và trái tim em là gió vi vu khắp lối
Mình đã cho nhau thời gian yên vui
Giống như bao đôi tình nhân

Tự do như mây lửng lơ giữa trời
Phiêu du cùng gió giữa đời
Tưởng chừng chúng ta sẽ không cách rời
Chỉ là vì em, đôi khi lòng em rối bời
Yêu anh nào đâu nghĩ tới
Để cho tình ta chơi vơi

Sợ sẽ yêu, sợ sẽ thương, sợ vấn vương
Bao lâu rồi em không thương nhớ ai
Không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa
Em muốn quên những nghĩ suy vì
Tình yêu em không lối ra
Vì em tất cả chuyện này đáng
Lẽ hai ta phải vui

Từ đó hai ta lặng im
Từ đó hai ta vờ chẳng quan tâm nhau nữa
Dù có nhớ thương hằn sâu bao đêm
Có khi bắt ta phải quên
Thì thôi, em không bận tâm nữa rồi
Em quên ngày hai đứa ngồi chuyện trò
Suốt đêm với bao tiếng cười
Chỉ là vì em, em lo vì em nhớ người
Bao nhiêu niềm đau sẽ tới
Lại thêm ngàn lần chơi vơi

Sợ sẽ yêu, sợ sẽ thương, sợ vấn vương
Bao lâu rồi em không thương nhớ ai
Không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa
Em muốn quên những nghĩ suy vì
Tình yêu em không lối ra
Vì em tất cả chuyện này đáng
Lẽ hai ta phải vui

Hah hah hah

Sợ sẽ yêu, sợ sẽ thương, sợ vấn vương
Bao lâu rồi em không thương nhớ ai
Không muốn lỡ thêm lần đau thế nữa
Em muốn quên những nghĩ suy vì
Tình yêu em không lối ra
Vì em tất cả chuyện này đáng
Lẽ hai ta phải vui

Vì kết thúc chuyện tình này có
Lẽ ta sẽ bình yên

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Thêm lời giải thích bổ sung

Nếu bạn hiểu nghệ sĩ, có thể đọc giữa các dòng và biết lịch sử của bài hát, bạn có thể thêm phần giải thích về lời bài hát. Sau khi được các biên tập viên xem xét, chúng tôi sẽ thêm nó làm lời giải thích chính thức của bài hát!

Mới giải thích cho những lời bài hát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích