Jala Brat - 99 tekst (lyrics)

This is a journey into sound
A journey which along the way will bring you
New colour,  new dimension, new values
And a new experience

Kô da gledam, opet skrenuće me s uma
Oči zelene, ledene su kô Una
Kô da gledam, skinuće mi sve s računa
Ruke nevjerne, love poput harpuna
A ti si vel'ka riba koja se smuva i čuva
A ja sam kalibar koji kad puca oduva
Na umu keš ima, na umu samo keš, suma je
Pa kaže skače, jauče - voli najluđe
Polomi me, znači lomi kauče
Oko nas vazda gori, ne čekam da naruče
Svima zovem piće kad tako sam naučen

Pazi ta, ta ne zna za bonton
Kô što prazni Campari - tako ti prazni konto
Mazi se, a da nisi ni skonto
Ostaneš bez svega, a kontaš da si je smoto

To, to, to je to, čega da se bojim
Devedeset devet žena da me voli
Deve-devedeset devet da mi ljube Rollie
A ona da me boli

Aman, pustite joj Džeja - flaše pune Džeka
Jer mala pije kao da je devedeset peta
Pustite joj Džeja - flaše pune Džeka
Jer mala pije kao da je devedeset peta
Hajde, rađaj sinove! Samo meni
Ali, samo meni

Jer, mala
Mogla bi sve imat da nisi lagala vragu
Al' opasno te skrivati kao gudru i vagu
Duša guzu ti snimat na ogledalu nagu
I, dušo, ti još se pališ na belaje i bradu
Loži te Rollie, pitaš za vreme i datum
Ma zlo, na tvojoj koži istopio bi i santu
Pogledi tinjaju kô dimovi u blantu
I nakon tebe svaku vidim kô irelevantnu

Pazi ta, ta ne zna za bonton
Kô što prazni Campari - tako ti prazni konto
Mazi se, a da nisi ni skonto
Ostaneš bez svega, a kontaš da si je smoto

To, to, to je to, čega da se bojim
Devedeset devet žena da me voli
Deve-devedeset devet da mi ljube Rollie
A ona da me boli

Aman, pustite joj Džeja - flaše pune Džeka
Jer mala pije kao da je devedeset peta
Pustite joj Džeja - flaše pune Džeka
Jer mala pije kao da je devedeset peta
Hajde, rađaj sinove! Samo meni
Ali, samo meni

Tumačenje za


Dodaj tumačenje

Dodaj sliku:

Dodajte naprednu interpretaciju

Ako znate o čemu umjetnik pjeva, znate čitati \između redaka\ i znate povijest pjesme, možete dodati interpretaciju teksta. Nakon provjere naših urednika, dodati ćemo je kao službenu interpretaciju pjesme!

Interpretirati