Menil, Nikola Secer - TATA MATA tekst (lyrics)

[Menil, Nikola Secer - TATA MATA tekst lyrics]

Danas imaš, sutra nemaš, uvek dobro je
Rodio se taj još nie, što imo je sve
Snalazim se ja, tu sam tata mata
Zaradi se, potroši se brzo plata
Kako dođu, tako odu, pare proklete
I ne vrede ništa, ako se ne potroše
Snalazim se ja, tu sam tata mata
Sve za žena, sve za moga brata

Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Sve poštena mafija
Kaljeri samo ti i ja
Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Ali ova momka dva
Radi dobra ljuta rakija

Alkohol me ovaj puca, bam raga daga dam
Lepo mi je oko srca, bam raga daga dam
Majka me se odrekla
Sine, sine ubit će te ljuta rakija
Čegevana naboroki bam raga daga dam
Iz to su sukobi žestoki, bam raga daga dam
I mala se primila
Neka čeka, nek se načeka

Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Sve poštena mafija
Kaljeri samo ti i ja
Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Ali ova momka dva
Radi dobra ljuta rakija

Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Sve poštena mafija
Kaljeri samo ti i ja
Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Ali ova momka dva
Radi dobra ljuta rakija

Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Sve poštena mafija
Kaljeri samo ti i ja
Prevare svi, što ne bi mi
Prevare svi, baš sve lopovi
Ali ova momka dva
Radi dobra ljuta rakija

Tumačenje za


Dodaj tumačenje

O pjesmi Menil, Nikola Secer - TATA MATA

Tekst : Marta Savic
Muzika : Florin Nek
Aranzman : Florin Nek , A.Kobac
Miks i Master : A.Kobac
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpretirati