Joris Blomme - SABBATAFSTAND. songtekst (lyrics)

[Joris Blomme - SABBATAFSTAND. songtekst lyrics]

Lezing uit de handelingen der apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
Keerden de apostelen van de olijfberg terug
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem
Op Sabbatafstand
Daar aangekomen, gingen zij naar de bovenzaal
Waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes
Jacobus en Andreas phillipus en Thomas
Bartholomeus en Mattheus
Jacobus, de zoon van Alfeüs
Simon, de ijveraar en Judas
De broer van Jacobus
Zij allen bleven eensgezind volharden
In het gebed samen met de vrouwen
Met Maria, de moeder van Jezus
En met zijn broeders

Sabbatafstand sabbatafstand
Sabbatafstand sabbatafstand
Sabbatafstand sabbatafstand


Sabbatafstand sabbatafstand
Sabbatafstand sabbatafstand

Petrus en Johannes jacobus en Andreas
Petrus en Johannes jacobus en Andreas
Petrus en Johannes jacobus en Andreas
Petrus en Johannes jacobus en Andreas
Met Maria, de moeder van Jezus
En met zijn broeders
Met Maria, de moeder van Jezus
En met zijn broeders
Met Maria, de moeder van Jezus
En met zijn broeders
Met Maria, de moeder van Jezus
En met zijn broeders

Lezing uit de handelingen der apostelen
Der apostelen
Lezing uit de handelingen der apostelen
Lezing uit de handelingen der apostelen
Petrus en Johannes jacobus en Andreas
Sabbatafstand sabbatafstand

Interpretatie voor


Interpretatie toevoegen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpreteren