Maj Britt Andersen - Blåklokkevikua tekster (lyrics)

[Maj Britt Andersen - Blåklokkevikua tekster lyrics]

Nå ligg steinrøysa solvarm med fingerstrå
Blåklokkevikua je er heme nå
Blåklokkevikua den var lykka for meg
Den vi fekk som ei gave da vi var små
Blåklokkevikua midt i æillt det grå
Blåklokkevikua som je lengte mot deg
Natta bære skumre dagen var blå
Og vegen var lett å gå
Flyge berrføtt i dogg-gras og blåbærlyng
Blåklokkevikua ja, den ler og syng
Blåklokkevikua milla steinrøys og strå
Sit jeg i a nå je er i a nå

Tolkning for


Legg til tolkning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Tolke