Maj Britt Andersen - Vise for gærne jinter tekster (lyrics)

[Maj Britt Andersen - Vise for gærne jinter tekster lyrics]

Oppå Lauvåsen veks det jordbær
Fine jordbær, raude jordbær
Heile væla er berre jordbær
Finn eit strå og træ dom på

Eit er for gammalt, det ska få stå
Eit er for grønt, det går vi ifrå
Men aille andre ska vi ta med hemmat
Og leve lykkelig med sukker på

Oppå Lauvåsen veks det gutter
Fine gutter, lange gutter
Heile væla er berre gutter
Finn eit strå og træ dom på
Ein er for gammal, han ska få stå
Ein er for ung, han går vi ifrå
Men aille andre ska vi ta med hemmat
Og leve lykkelig med sukker på

Oppå Lauvåsen veks det minner
Gode minner, gælne minner


Heile væla er berre minner
Finn eit strå og træ dom på

Eit er for gammalt, det ska få stå
Eit er for nytt, det går vi ifrå
Men aille andre ska vi ta med hemmat
Og leve lykkelig med sukker på

Oppå Lauvåsen veks det jordbær
Fine jordbær, raude jordbær
Heile væla er berre jordbær
Finn eit strå og træ dom på

Tolkning for


Legg til tolkning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Tolke