İmpala - Tanzimat Edebiyatı Şarkı sözleri (lyrics)

[İmpala - Tanzimat Edebiyatı Şarkı sözleri lyrics]

NAMIK KEMAL intibah ilk edebi roman
Cezmi desen öyle ilk tarihi roman
Vatan yahut silistire celalettin harzemşah
Akif bey zavallı çocuk gülnihal karabela

ŞİNASİYSE kullandı ilk defa noktayı
Çıkardı ilk özel gazete Tercüman-i Ahvali
Tercüme-i Manzumeyse ilk şiir çevirisi
İlk oyunumuzu yazdı Şair Evlenmesi

Eş'ar-ı ziya şiir ve inşa
Doğu-Batı arasında arada kaldı ZİYA PAŞA
Daha sonra antoloji yazdı adı Harabat
Halk şiiri yok en güzel şiir divan

Yazı makinesi adı AHMET MİTHAT EFENDİ
Amaçladı eseriyle halkı bi güzel eğitmeyi
Roman yazdı Felatun Beyle RakımEfendi
Sonrasında Dünyaya 2 geliş'i

İlk öyküyü yazdı Letaif-i Rivayat


Kıssadan Hisse, Diplomalı Kıza Bak
Cinli Han gezisi Avrupa'da Cеvelan
Oyunları Çengi, Açıkbaş, Eyvah

Uyarlama çeviri AHMET VEFİK PAŞA
Zoraki Tabip, Dеkbazlık, Azarya
Ayrıca sözlük var Lehçe-i Osmani
Türk-i Durub-i Osmani, Hikmet-i Tarih

Sonrasında sırada var ŞEMSETTİN SAMİ
Taaşuk-u Talat romanın yerlisi
İlk Türkçe sözlük Kamus-ı Türki
Onun yanı sıra bi de Sefilleri çevirdi

RECO MEMO EKO Araba Sevdası
Başarıyla yazdı ilk realist romanı
Talimi Edebiyat, Takdir-i Elhan'ı
Öykü yazdı Muhsin Bey bi de Şemsa'yı

ABDÜL HAMİT TARHAN Şair-i Azam
Romantizmin etkisinde "sanat için sanat"
MAKBER, Ölü, Bunlar O'dur, Hacle, Garam
Sahra nesteren, Eşber, İlhan ve Turhan

NABIZADE NAZIM natür ve realist
İlk köy romanını yazdı adı Karabibik
Sergüzeşt, SAMİPAŞAZADE SEZAİ
İlk gerçekçi öyküler Küçük Şeyler'in
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Yorumlamak