Đức Phúc, ERIK, Mai Tiến Dũng - Anh Cho Em Mùa Xuân lời bài hát (lyrics)

[Đức Phúc, ERIK, Mai Tiến Dũng - Anh Cho Em Mùa Xuân lời bài hát lyrics]

Anh cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy chân bước mòn hè phố
Mắt buồn vịn ngọn cây

Anh cho em mùa xuân mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi đất mẹ đầy cỏ lúa
Đồng ta xanh mấy mùa ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa

Trong xóm vang chuông chùa
Trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh cát trắng bờ quê xưa

Anh cho em mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới bàn tay thơm sữa ngọt
Dải đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau

Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ


Nhạc chan hòa đây đó tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến rung nắng vàng ban mai

Anh cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy chân bước mòn hè phố
Mắt buồn vịn ngọn cây anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi

Đất mẹ đầy cỏ lúa đồng ta xanh mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
Trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh cát trắng bờ quê xưa

Anh cho em mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới bàn tay thơm sữa ngọt
Dải đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau

Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ
Nhạc chan hòa đây đó tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến rung nắng vàng ban mai
Anh cho em mùa xuân nhạc thơ tràn muôn lối

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích