Đức Phúc, Suboi - Người ơi Người ở Đừng Về lời bài hát (lyrics)

[Đức Phúc, Suboi - Người ơi Người ở Đừng Về lời bài hát lyrics]

Lâu nay chưa gặp nhau đấy
Hay ta quên số nhau vậy
Nghe đâu lúc này bận lắm
Chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều
Nhân đây chưa kịp ăn tối
Hôm nay cuối tuần rồi sao ta không gặp nhau
Cả lũ đi chơi, rủ đi chơi

Mình sẽ xuống phố rộn ràng
Ngồi ăn bánh xong uống trà
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm
U ám bao ngày qua đừng cứ kiếm cớ đòi về
Cuộc vui vẫn chưa xong mà mình còn tăng 2
Và còn tăng 3 đừng về trước nha
Người ơi người ở í a đừng về làm sao
Làm sao để vui một khi vắng đi một người
Người ơi người ở í a đừng về
Lâu lâu mới vui như vậy
Bao lâu mới gặp lại đây người ở đừng về
Đức Phúc đang ở đây bên bạnHi alo alo alo alo?
Bao nhiêu lâu chưa gặp
Ra đây chơi đi, yes or no? Bây giờ sao nà?
Em đang làm gì đấy?
Ra đây công viên có đâu mà lâu
Khoác cái áo, phi xuống lầu nà
Ok hai mươi cứ cho là mau (alo alo?)
Loay hoay lâu nay thấy đâu mặt nhau
(ồ ai kìa?) đừng bao giờ nghĩ là vui sau
Ra đây mà chơi với tui mauuuu
Thay vì nằm nhà mà coi troll

Cả tuần làm việc rồi
Mới cần ra đây ngồi (uh huh uh huh)
Tới khuya, trân châu, mồi
Tía lia không cần vội, ối a
Thì đấy, đôi khi ta không ra ngoài
Chỉ để nhìn mặt nhau, ta nhìn đâu?
Ta nhìn phone, pose, selfie
Rồi đấy đôi khi ta không mua vài ly
Cà phê tán dóc rồi về đâu
Về lòng nhau trong lâu dài
Mình sẽ xuống phố rộn ràng
Ngồi ăn bánh xong uống trà
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm
U ám bao ngày qua đừng cứ kiếm cớ đòi về
Cuộc vui vẫn chưa xong mà mình còn tăng 2
Và còn tăng 3 đừng về trước nhaaa

Người ơi, người ở í a đừng về làm sao
Làm sao để vui một khi vắng đi một người
Người ơi, người ở í a đừng về
Lâu lâu mới vui như vậy
Bao lâu mới gặp lại đây người ở đừng về

Người ơi, người ở í a đừng về làm sao
Làm sao để vui một khi vắng đi một người
Người ơi, người ở í a đừng về
Lâu lâu mới vui như vậy
Bao lâu mới gặp lại đây người ơi đừng về

Người ơi, người ở í a đừng về làm sao
Làm sao để vui một khi vắng đi một người
Người ơi, người ở í a đừng về
Lâu lâu mới vui như vậy
Bao lâu mới gặp lại đây người ở đừng về

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích