Бегиш, Bakr - Капкарагат текст песни

[Бегиш, Bakr - Капкарагат текст песни]

Кайрадан аалам жаралат капкарагаттай көзүңдөн
Кайгыга батып, араң калып, айрылып алып өзүңдөн
Талкалап алсам, таарынба кайналып айткан сөзүмө
Кааласаң, алыс кетейин, дал келбесем мүнөзүңө
Кайрадан аалам жарылат капкарагаттай көзүңдөн
Кайгыга батып, араң калып, айрылып алып өзүңдөн
Талкалап алсам, таарынба кайналып айткан сөзүмө
Кааласаң, алыс кетейин, дал келбесем мүнөзүңө

Жарама туздан сеп (Сеп), жарабай, бузба сен (Бузба)
Жактырып бир күнү, жек коруп эртеси (Эртеси)
Баары бир кубанам мен, ал сезим кетпесе экен (Кетпесе)
Тоо кылып үйөмүн мен, байлыгым жетпесечи (А-а-а)
Бара берем мен, үйүңөн кетпей (Кетпей), кала беремби, сүйүүңө жетпей? (Жетпей)
Барабара мен күйүүдөн четтейм (Четтейм), сага санаа мен бир күнү эптейм (Эптейм)
Бааласанчы эмгегимди, жаным арнам бергенимди
Берчи жардам, ким дегенде, үмүт калат, өчпөй жанат (Жанат)
Жада калса бат тутанат (Тутанат), сен тарапка учуп барат
Карап элесиң, кетпей, элесиң, кетпей
Жашыма толгон карегим, жашынмак болгон дарегиң
Жердин да айы болгондой, жаныма жаның бар эгизКайрадан аалам жарылат капкарагаттай көзүңдөн
Кайгыга батып, араң алып, айрылып алып өзүңдөн
Талкалап алсам, таарынба кайналып айткан сөзүмө
Кааласаң, алыс кетейин, дал келбесем мүнөзүңө
Кайрадан аалам жарылат капкарагаттай көзүңдөн
Кайгыга батып, араң алып, айрылып алып өзүңдөн
Талкалап алсам, таарынба кайналып айткан сөзүмө
Кааласаң, алыс кетейин, дал келбесем мүнөзүңө

И-и-ий, кайрадан аалам жаралат (Кайрадан аалам жарылат)
Сенин капкарагаттай көзүңдөн (Капкарагаттай көзүңдөн)
Кааласаң алыс кетейин (Кааласаң алыс кетейин)
Мен, көрүнбөй сенин көзүңө

Сага деген сезимдерим менен жашап келип берем (Берем)
Чөгүп кеттим мен Ысык-Көлгө терең (Терең)
Мага сенин чийилген каштарың керек (Керек)
Карагаттай капкара көздөрүң — белек (Белек)
Мен (Мен), м-м, экөөбүз ар дайым болсок, дейм (Дейм)
Түбөлүккө сактай көрсөм сени (Е-е)
Сендей жанды табып алдым бул ааламда (Е-е)
Капкарагаттай көздөрүңдөн оорун алдым (Мен)

Булуттардын арасынан сенин элесиңди көрдүм
Унуталбай каректериң, менин ооруду жүрөгүм
Жүрөгүмдү таптап, сыздатып бат-бат
Ойлорумду каптап, сүрөтүңдү чаптап
Келемин мен
Суранамын сенден, кайтчы, берекем
Суранамын, чынын айтчы, берекем
Суранамын сенден мен

Кайрадан аалам жарылат капкарагаттай көзүңдөн
Кайгыга батып, араң алып, айрылып алып өзүңдөн
Талкалап алсам, таарынба кайналып айткан сөзүмө
Кааласаң, алыс кетейин, дал келбесем мүнөзүңө
Кайрадан аалам жарылат капкарагаттай көзүңдөн
Кайгыга батып, араң алып, айрылып алып өзүңдөн
Талкалап алсам, таарынба кайналып айткан сөзүмө
Кааласаң, алыс кетейин, дал келбесем мүнөзүңө

И-ий, кайрадан аалам жаралат
Сенин капкарагаттай көзүңдөн
Кааласаң алыс кетейин
Мен көрүнбөй сенин көзүңө

Интерпретация для


Добавить интерпретацию

Интерпретировать