Dionela - Oksihina lyrics

[Dionela - Oksihina lyrics]

Kung ito na ang huling minuto sa mundo
Mga segundo'y uubusin sa tabi mo
Kulang ang habang buhay sa'tin
Bitin ang habang buhay sa akin
At kung ipipinta ko ang pag-ibig sa'yo
Ito ay kulay na hindi pa nakita ng mata mo
Tila magbibilang ng hangin
Balor mo'y 'di kayang sukatin

Kahit lahat ay mawala na
Handa akong masaktan
Kung kapalit nama'y malaya
Kang mahahagkan (Oh-oh, oh-oh)
Tunay na propesiya, ikaw ang dakilang rason
Ba't ako ginawa, aking oksihina
'Pag hindi na makahinga

Kung ipapahiram ko ng isang araw ang mata ko
Malalaman mong sapiro ang tingin ko sa'yo
Ika'y hiyas para sa akin (Hiyas para sa akin)
Depekto'y 'di kayang hanapin, 'di kailangan ng dahilan
Para ika'y mahalin hanggang sa mawalan ng pandama
Ating palad na magkakilala't 'di ko alintana

Kahit lahat ay mawala na (Ooh-ooh-ooh)
Handa akong masaktan
Kung kapalit nama'y malaya (Ooh-ooh-ooh)
Kang mahahagkan (Oh-oh, oh-oh)
Tunay na propesiya, ikaw ang dakilang rason
Ba't ako ginawa, aking oksihina
'Pag hindi na makahinga

Hak ìshum nghi kháw akì
Hak ìshum nghi kháw akì
Hak ìshum nghi kháw akì
Alh adngom ag ahwì
Al awa wa mhid ni hya gi nith
Ngá nam sap umukh aht nakh ngángi
Mi táratig ngham gon uth
Alh ut ngána mhál la huhm ngálwa khi

Kahit lahat ay mawala na
Handa akong masaktan
Kung kapalit nama'y malaya
Kang mahahagkan
Tunay na propesiya, ikaw ang dakilang rason
Ba't ako ginawa, aking oksihina
'Pag hindi na makahinga

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret