Dueti LeoNiii - Me da shen (მე და შენ) (текст) სიმღერის ტექსტი (lyrics)

დუეტი ლეონიი aka ლევანი&ნინი, дуэт Леонии

[Dueti LeoNiii - Me da shen მე და შენ текст სიმღერის ტექსტი lyrics]

მე და შენ
სიყვარულს მოგვიტანს ღრუბლიდან მთვარე
მე და შენ
ხომ გახსოვს გვიყვარდა დილა და ღამე
მე და შენ
ყოველთვის მოვგავართ ალერსით მთვრალებს
მე და შემ
მხოლოდ მე და შენ
სიყვარულს აგვიხსნის ღრუბლიდან მთვარე
მე და შენ
ხომ გახსოვს გვიყვარდა დილა და ღამე
მე და შენ
ყოველთვის დავითვლით შეხვედრის წამებს

Გაჩუქე გუშინ და გაჩუქე ხვალ
Სანაცვლოდ არაფერს გთხოვ
Სიყვარულს ყოველთვის ვუღებ კარს
Შენც მარტო არ დარჩე გთხოვ
Ღრუბლები თავიდან იშორებს მზეს
Იმ ღრუბლის ცრემლებით წვიმს
Მე შენი ალერსი მომინდა კვლავ
Სიმღერით ავყვე ფიქრს
Სიმღერით ავყვე ფიქრს

მე და შენ
სიყვარულს მოგვიტანს ღრუბლიდან მთვარე
მე და შენ
ხომ გახსოვს გვიყვარდა დილა და ღამე
მე და შენ
ყოველთვის მოვგავართ ალერსით მთვრალებს
მე და შემ
მხოლოდ მე და შენ
სიყვარულს აგვიხსნის ღრუბლიდან მთვარე
მე და შენ
ხომ გახსოვს გვიყვარდა დილა და ღამე
მე და შენ
ყოველთვის დავითვლით შეხვედრის წამებს

Მივდივარ მივყვები ცხოვრების გზას
Გისურსვებ რაც ასე გსურს
Მე შენი ლამაზი სიტყვების მწამს
Ასერომ მიჩქარებს გულს
Გაჩუქე გუშინ და გაჩუქე ხვალ
Სანაცვლოდ არაფერს გთხოვ
Სიყვარულს ყოველთვის ვუღებ კარს
Შენც მარტო არ დარჩე გთხოვ
Შენც მარტო არ დარჩე გთხოვ

მე და შენ
სიყვარულს მოგვიტანს ღრუბლიდან მთვარე
მე და შენ
ხომ გახსოვს გვიყვარდა დილა და ღამე
მე და შენ
ყოველთვის მოვგავართ ალერსით მთვრალებს
მე და შემ
მხოლოდ მე და შენ
სიყვარულს აგვიხსნის ღრუბლიდან მთვარე
მე და შენ
ხომ გახსოვს გვიყვარდა დილა და ღამე
მე და შენ
ყოველთვის დავითვლით შეხვედრის წამებს

ინტერპრეტაცია ამისთვის


დაამატეთ ინტერპრეტაცია

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
ინტერპრეტაცია