HIEUTHUHAI - Visa Interlude lời bài hát (lyrics)

[HIEUTHUHAI - Visa Interlude lời bài hát lyrics]

Okay be real

Vậy mà họ nói tao không lên top được, fuck that shit tao có cả visa
Melody trong túi cùng với cả đống vần, Sungha Jung cùng cây đàn guitar
Chỉ cần D+S xong C+D sút vào just a game như là fifa
Thật lòng mà nói tao không thể cook được
Tao đây không phải doge càng không phải shiba

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Thêm lời giải thích bổ sung

Nếu bạn hiểu nghệ sĩ, có thể đọc giữa các dòng và biết lịch sử của bài hát, bạn có thể thêm phần giải thích về lời bài hát. Sau khi được các biên tập viên xem xét, chúng tôi sẽ thêm nó làm lời giải thích chính thức của bài hát!

Mới giải thích cho những lời bài hát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích