Israel Mbonyi - Nitaamini lyrics

[Israel Mbonyi - Nitaamini lyrics]

Sasa naapa Hakuna
Miungu ntaamini
Satajitia unajisi, Chakula cha ufalme
Na Sitauza urithi wa wokovu
Anasa za Kisasa
NiNa uhakika waweza
Waweza kuniponya
Hata usipo niponya
Sitaabudu Masanamu

Naelewa maji na moto nitapita
Kwenye uvuli wa mauti
Nina wewe sitaogopa kamwe
Mungu wangu wanishika mkono
Wautuliza moyo wangu
Si na mashaka
Wanibeba mgongoni

Waweza tuma neno
La uzima, libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini
Waweza tuma neno la uzima
Libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini

Sasa naapa Hakuna
Miungu ntaamini
Satajitia unajisi, Chakula cha ufalme
Na Sitauza urithi wa wokovu
Anasa za Kisasa
NiNa uhakika waweza
Waweza kuniponya
Hata usipo niponya
Sitaabudu Masanamu

Naelewa maji na moto nitapita
Kwenye uvuli wa mauti
Nina wewe sitaogopa kamwe
Mungu wangu wanishika mkono
Wautuliza moyo wangu
Si na mashaka
Wanibeba mgongoni

Waweza tuma neno
La uzima, libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini
Waweza tuma neno la uzima
Libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini

Waweza tuma neno la uzima
Libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini

Si Mara y’a kwanza
Kunitowa katika magumu
Ni na ushuhuda zaidi ya moja
We ni mwaminifu
Ni na historia maalum
We ni chemchemi ya uzima

Si Mara y’a kwanza
Kunitowa katika magumu
Ni na ushuhuda zaidi ya moja
We ni mwaminifu
Ni na historia maalum
We ni chemchemi ya uzima

Si Mara y’a kwanza
Kunitowa katika magumu
Ni na ushuhuda zaidi ya moja
We ni mwaminifu
Ni na historia maalum
We ni chemchemi ya uzima

Naelewa maji na moto nitapita
Kwenye uvuli wa mauti
Nina wewe sitaogopa kamwe
Mungu wangu wanishika mkono
Wautuliza moyo wangu
Si na mashaka
Wanibeba mgongoni

Waweza tuma neno
La uzima, libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini
Waweza tuma neno la uzima
Libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini

Waweza tuma neno la uzima
Libadishe yote
Hata usiyafanye hayo yoote
Bado nitaamini

Nitaamini, bado nitaamini
Ukiniponya nitaamini
Hata usiniponye bado nitaamini
Nitaamini, bado nitaamini
Ukiniponya nitaamini
Hata usiniponye bado nitaamini

Ukinijibu nitaamini
Hata usinijibu bado nitaamini
Ukibadilisha nitaamini
Hata usibadilishe bado nitaamini
Kwenye uvuli wa
Mauti bado nitaamini
Nina ushuhuda
Wewe ni mwaminifu

Nitaamini, bado nitaamini
Ukiniponya nitaamini
Hata usiniponye bado nitaamini

Ukinijibu nitaamini
Hata usinijibu bado nitaamini
Kwenye uvuli wa
Mauti bado nitaamini

Nina ushuhuda
Wewe ni mwaminifu
Nina ushuhuda
Wewe ni mwaminifu

Nina ushuhuda
Wewe ni mwaminifu
Nina ushuhuda
Wewe ni mwaminifu

Kwenye uvuli wa
Mauti bado nitaamini
Nina ushuhuda, wewe ni mwaminifu
Nitaamini, nitaamini, nitaamini, nitaamini
Nitaamini, nitaamini, nitaamini

Interpretation for


Add Interpretation

Add extended interpretation

If you know what the artist is talking about, can read between the lines, and know the history of the song, you can add interpretation to the lyrics. After checking by our editors, we will add it as the official interpretation of the song!

Latest added interpretations to lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpret