Iveta Mukuchyan - Sirt lyrics

[Iveta Mukuchyan - Sirt lyrics]

Սիրուն տղա չգիտեմ
Հավատալ քեզ, թե չե
Ես վաղուց չեմ սիրել
Չեմ մոլորվել
Ինձ չեմ կորցրել
Աչքերիս մեջ նայիր
Վախերիս համոզի՛ր
Որ հանձնվեմ
Քո շուրթերի տաք համբույրին

Սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ
Ինձ ասա
Սեր, սեր, սեր, սեր, սեր, սեր
Մի գնա

Մեկ գալիս, մեկ գնում
Մտքերս խառնում
Ամեն գիշեր հոնգուր-հոնգուր լաց եմ լինում
Եթե ես իմանայի
Ու հոգիս քեզ չտայի
Քաղաքի ամենա անհասանելին ես կմնայի

Սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ
Ինձ ասա
Սեր, սեր, սեր, սեր, սեր, սեր
Մի գնա

Սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ, սիրտ
Ինձ ասա
Սեր, սեր, սեր, սեր, սեր, սեր
Մի գնա

Տանջում ես ինձ քո խաղերով
Սպանում ես ինձ քո հայացքով
Բայց սիրտը իմ քեզ է ուզում
Հալվում եմ քո տաք ձեռքերում

Սիրտ, սիրտ, սիրտ, ինձ ասա
Սեր, սեր, սեր, մի գնա
Սիրտ, սիրտ, սիրտ, ինձ ասա
Սեր, սեր, սեր, մի գնա

Interpretation for


Add Interpretation

Add extended interpretation

If you know what the artist is talking about, can read between the lines, and know the history of the song, you can add interpretation to the lyrics. After checking by our editors, we will add it as the official interpretation of the song!

Latest added interpretations to lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpret