Klangit - Fridom med daudens tekster (lyrics)

[Klangit - Fridom med daudens tekster lyrics]

Framåt marsj mot nye tide
Gamle verdia er trua på livet
Eit slør ligg øve allmugen sine auge

Ut for å kjempa i den klåre månenatti
Tusenvis av skjebne drøymer seg heimatt
Støvlane trampa på framand jord
Lukti av død sete sine spor lyd som skjere
Meir enn nervedn kan bera
Sår blir til arr som alder vil gro

Fotfeste løysna under beini
Ett blikk mot skyene med bleike ansisktsdrag
Stjernebilde skine svakare for kvar time
Da siste andedrag

Viden syng deira namn mot nord
Fallne brør i offerjord
Tapre skjeler som ofra og forsvann
Resten av oss feira fridom med daudens klang

Tolkning for


Legg til tolkning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Tolke