Low G - Càng Cua lời bài hát (lyrics)

Low G [Nguyễn Hoàng Long]

[Low G - Càng Cua lời bài hát lyrics]

Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua
Tao ra một ver đân tổ nhảy vào múa
Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua
Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua
Tao ra một ver đân tổ nhảy vào múa
Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

Tôn trọng tất cả
Nhưng không thần tượng ai
Sao nhạc mày chán
Lại đi mua lượt like?
Chửi tao là láo
Tao láo có nghiên cứu
Tao chả làm gì tự nhiên nhạc toàn triệu view
Thằng thì truyền thông
Thằng truyền hình chính thống
Thằng quan hệ fake dùng phốt để làm ăn
Tao chả làm gì, trend tự ra một đống
Tao chỉ làm nhạc căng


Tao không quan tâm fame ai cao fame ai thấp
Có người chục follow tao coi anh em thật
Chị em trong nhà tao toàn người đầy sức sống
Họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc mông
Và tao gọi Last Fire để cypher đông như cỗ
Có ông bác sĩ Điệp
Khi tao đau cơ xô
Một tay nắn cột sống
Một tay bắn Hạt Đỗ
Xong xuôi tao về chỗ
Bác ra bổ Halo

Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua
Tao ra một ver đân tổ nhảy vào múa
Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua
Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua
Tao ra một ver đân tổ nhảy vào múa
Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

Tao không bao giờ chơi mà dùng BCS
Flex con Air lên mấy TML
Nhạc của tao quá nóng, drop bars căng VCL
Nó làm các em hăng máu như BVS
Reppin' RNL, NHHDD
Tao không mang nhạc tao lên VTV
Mua đồ LV với cả H&M
Xong chửi ĐMM
Mày làm CLGT khi tao kinh doanh hàng riêng
Tao tự buôn tao tự thắng
Các brand đòi flow tao bán căng như hàng trắng
Lấy trăm tờ 500, xong tao làm nó mang thai
Nếu mỗi tờ đẻ sinh đôi là tao hưởng cả gia tài
Tao ra ba bài là đủ qua mấy thằng cha
Suốt ngày đi ngồi ba hoa về hip hop ở mấy quán trà đá
Nếu mày nghiện beef nên tìm Lady Gaga
Mặc váy thịt bò mà diss, tao ngồi xem ở Hàng Gà

Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua
Tao ra một ver đân tổ nhảy vào múa
Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua
Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua
Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua
Tao ra một ver đân tổ nhảy vào múa
Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích