Low G - Tán Gái 505 lời bài hát (lyrics)

Low G [Nguyễn Hoàng Long]

[Low G - Tán Gái 505 lời bài hát lyrics]

Không cần tím nên anh cũng không cần Sprite
Bảo em thứ 2 cầm Lucky Strike là đủ
Lowkey ngày thường anh rủ em overnight
Budweiser bao giờ hết chai thì ngủ

Anh gọi cho em xong rồi mình quên đi, quên đi
Bỏ mascara cho em ở trên mi, trên mi
Nên fuck những thứ mà làm em thêm suy, thêm suy
Để cho người không cần thiết thì nên đi, nên đi
Cus i don't give a shit and

Nói cho anh nghe babi
Chuyện mà em muốn nói
I know you got crazy
Mỗi lần nghe tên mình được gọi

Nói thầm em vào tai
Nhìn vào mắt em cười lúc em đang có chuyện kể lại
2h sáng em cầm điếu thuốc và Nike Air nó vẫn còn trắng
Đan 2 chân vào nhau thật chặt khi em thu mình dưới ánh trăng

I'll be lowkey life foreva boy, nghe người ta bảo vậy
Họ gọi anh là lowkey genius boy, nên phải tính sao đây khi mà
Không cần mặn mà nến và hoa, không cần gặp là đến vào bar
Không cần đặt cả tên hào hoa khi Jordan đế giày anh còn phá

(ay ay ay) rong biển mua ở Circle K
(ay) để dành cho em vào buổi tối
(yuh white Surpreme và Cartier
(killa killa) vì em phố từ vắng thành chật trội

Rollin rollin, em đặt giấy nâu lên môi
Girl you ballin ballin, để phần thừa cháy xong và thổi
All black in Nirvana, em nhìn anh đắm đuối
Khi môi em không bao giờ nguội, anh vẫn không cần, không cần, không cần

Không cần tím nên anh cũng không cần Sprite
Bảo em thứ 2 cầm Lucky Strike là đủ
Lowkey ngày thường anh rủ еm overnight
Budweiser bao giờ hết chai thì ngủ

Anh gọi cho еm xong rồi mình quên đi, quên đi
Bỏ mascara cho em ở trên mi, trên mi
Nên fuck những thứ mà làm em thêm suy, thêm suy
Để cho người không cần thiết thì nên đi, nên đi
Cus i don't give a shit and

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Thêm lời giải thích bổ sung

Nếu bạn hiểu nghệ sĩ, có thể đọc giữa các dòng và biết lịch sử của bài hát, bạn có thể thêm phần giải thích về lời bài hát. Sau khi được các biên tập viên xem xét, chúng tôi sẽ thêm nó làm lời giải thích chính thức của bài hát!

Mới giải thích cho những lời bài hát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích