Misha Xramovi - Nabiji სიმღერის ტექსტი (lyrics)

[Misha Xramovi - Nabiji სიმღერის ტექსტი lyrics]

ქუჩამ შეაცდინა წამალზე ბიჭი ბიჭი
მანვე შეასწოროს მისი ნაბიჯი ბიჭი
ქუჩამ შეაცდინა წამალზე ბიჭი ბიჭი
მანვე შეასწოროს მისი ნაბიჯი ბიჭი

პატივისცემით ვარ ყველა უბანზე
პატივისცემით ვარ ძმა (პატივისცემით)
რასტამანები ვართ ყველა ქუჩაზე
ქეში რო გვიყვარს და სმა

ბასოტა მივდივართ ფაქტი რუკაზე
გვიხატია თან (მაფია)
ჩვენ არავსაუბრობთ ძმაო ტუფტაზე
ვსაუბრობთ რახდება ხვალ (ფაქტია)

მოდის და მოდის და მოაქვს
იმ ახალგაზრდა ბიჭს რომელსაც კაიფის დროაქვს
მას ლომკა კლავს და მას ბომბა აქვს
აღარ აბოლებს პროსტა ლომკას კლავს

ანდა სადამდე გასტანს ღამამდე
მოდი აცადე მოდი აცადე
წამალს შეეშვი და იქეშავე
მოდი რა სცადე მოდი რა სცადე

თვალი დახუჭე ნუღარ იხსენებ
იყავი მშვიდი იყავი მშვიდი
წარსულზე ფიქრი გადაიტანე
როგორღაც მიდი როგორღაც მიდი

ქუჩამ შეაცდინა წამალზე ბიჭი ბიჭი
მანვე შეასწოროს მისი ნაბიჯი ბიჭი
ქუჩამ შეაცდინა წამალზე ბიჭი ბიჭი
მანვე შეასწოროს მისი ნაბიჯი ბიჭი

ინტერპრეტაცია ამისთვის


დაამატეთ ინტერპრეტაცია

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
ინტერპრეტაცია