Tlinh - người điên lời bài hát (lyrics)

[Tlinh - người điên lời bài hát lyrics]

Hmm, yeah, yeah, oh-oh

Em chỉ là người điên
Vô thường trên trần thế
Đến và rồi lại đi qua đời
Để lại ở dương gian
Những mầm hoa nhỏ bé
Để một ngày tình yêu đâm chồi

Em là kẻ giữ quá nhiều
Cho cũng quá nhiều
Yêu cũng quá liều
Ruột gan em dốc hết ra
Rất vô tội vạ vì em muốn yêu nhiều

Và có rất nhiều thứ
Thế giới cho là điên
Nhưng em vẫn cứ bất chấp
Mà đâm vào
Nhưng em cảm kích
Vì em đã làm thứ họ không dámEm đã dám đầu hàng
Trước sự vô thường của cõi trần gian
Thú nhận ăn gian
Thích hơn thua tình cảm
Nghi ngờ người khác
Vì nếu không em điên mất điên mất
Vì em đã quen với
Quen với việc kiểm soát
Em là kẻ ngốc tưởng mình khôn

Và đến một ngày
Em cũng đã biết thế giới bên ngoài
Chỉ là một sự chiếu lại
Từ thế giới nội tâm
Và em xin lỗi nếu đã đổ tội lên ai
Vì em mong vòng lặp sẽ thôi xoay
Vòng lặp thương đau sẽ thôi xoay
Và tình yêu thương sẽ trỗi dậy

Em chỉ muốn dù chỉ là một chút
Sẽ khiến cho ai đó
Hiểu được tình yêu
Dù em chỉ là người điên
Vô thường trên trần thế
Đến và rồi lại đi qua đời
Để lại ở dương gian
Những mầm hoa nhỏ bé
Để một ngày tình yêu đâm chồi

Hah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Hah-ah-ah-ah-ah-ooh-oh-oh
Hah-ah-ah-hah-ooh-ah-ooh-ah-oh-oh
Hah-ah-ah-ah-ah-oh-oh

Whoo-whoo-whoo

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Về bài hát Tlinh - người điên

Vocal Directing: Nguyễn Thảo Linh, Phạm Phú Nguyên
Vocal Editing: Nguyễn Thảo Linh
Vocal Recording: Nguyễn Thảo Linh
Composition: Nguyễn Thảo Linh, Phạm Phú Nguyên
Lyrics: Nguyễn Thảo Linh
Producing + Instrumental: Phạm Phú Nguyên, Nguyễn Hoàng Phúc
Recording Studio: Ducky’s Studio
Mix Engineer: Minh Maximum
Master Engineer: Minh Maximum
Advisor: JT
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích