Lillebjørn Nilsen - Trosten tok et bær tekster (lyrics)

[Lillebjørn Nilsen - Trosten tok et bær tekster lyrics]

Og trosten tok ett bær
Og trosten tok ett bær
Den synger ikke lenger når den er død

Og trosten tok to bær og trosten tok to bær
Ett bær den synger ikke lenger
Når den er død og trosten tok tre bær

Og trosten tok tre bær to bær
Ett bær den synger ikke lenger
Når den er død

Og trosten tok fire bær
Og trosten tok fire bær tre bær
To bær ett bær
Den synger ikke lenger når den еr død

Og trosten tok fem bær
Og trosten tok fеm bær fire bær
Tre bær to bær
Ett bær den synger ikke lenger


Når den er død

Og trosten tok seks bær
Og trosten tok seks bær fem bær
Fire bær tre bær to bær ett bær
Den synger ikke lenger når den er død

Og trosten tok sju bær
Og trosten tok sju bær seks bær
Fem bær fire bær tre bær to bær
Ett bær den synger ikke lenger
Når den er død

Tolkning for


Legg til tolkning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Tolke