AMEE - đen đá không đường lời bài hát (lyrics)

[AMEE - đen đá không đường lời bài hát lyrics]

Chiều nay qua quán quen
Chẳng biết uống gì, nghĩ nghĩ suy suy
Cà phê hay nước cam?
Sữa tươi hay trà
Mà thôi mới uống hôm qua

Rồi em trông thấy anh
Ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy
Thôi, cho em Đen Đá Không Đường
(Còn cho anh ly trà sữa chân trâu đen)

Vì em đã gặp anh
Vì em đã gặp anh

Anh chính là đường đấy, it's you
Anh chính là đường đấy, it's you

Trời đang nắng tự dưng lại mưa
Mùa đông liệu đã về chưa
Hay là anh đã mang mặt trời đi mấtCà phê đắng thật đắng mà em vẫn
Khen rằng ngon thật ngon
Dù em đây chỉ thích đồ ngọt, tại sao hả?

Vì em đã gặp anh
Vì em đã gặp anh

Anh chính là đường đấy, it's you
Anh chính là đường đấy, it's you

You're my sugar, sugar
(Ooh, it's you)
Sugar, sugar, woah
You're my sugar, sugar, hey-hey-yeah
Sugar, sugar, woah

Anh chính là đường đấy, it's you
(Sugar, sugar)
(Sugar, sugar)
Anh chính là đường đấy, it's you
(Sugar, sugar)
(Sugar, sugar, woah)

Anh chính là đường đấy, it's you
(Sugar, sugar)
(Sugar, sugar)
Anh chính là đường đấy, it's you
(Sugar, sugar)

Chiều nay qua quán quen
Ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy
Thôi, cho em Đen Đá Không Đường

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích