AMEE - yêu thì yêu không yêu thì yêu lời bài hát (lyrics)

[AMEE - yêu thì yêu không yêu thì yêu lời bài hát lyrics]

Khi gặp anh là thời gian bỗng dưng lặng im
Nghe nhịp tim khẽ rung lên từng hồi em bối rối
Ôi giồi ôi! hình như em lỡ rơi vào đây
Vào tình yêu tình yêu với anh này

Baby tell me
Do you really like me
Baby tell me
Do you really need me

Thế gian kia có bảy tỉ người
Mà trái tim em chỉ cần nụ cười anh
Baby baby muốn sao đây
Muốn sao đây

Baby baby muốn sao đây
Yêu không yêu hãy nói một lời
Tính sao đây tính sao đây
Baby baby tính sao đây

Yêu thì yêu không yêu thì


Yêu
Yêu
Yêu

Yêu thì yêu không yêu thì
Yêu
Yêu
Yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu

Yêu thì yêu không yêu thì yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu
This is a m e e
Baby do you wanna play with me

Anh ơi anh đi loanh quanh
Chẳng cẩn thận tẹo nào
Mà rơi vào tim em đây
Em thì hay viết

Bản tình ca da diết
Mà sao hợp âm thì ít
Mà em lại thấy hợp anh thì nhiều
Người ta thường nói

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Mà sao gần anh đầu em cuồng quay
Chẳng biết là đêm hay ngày
Chắc là, em say, say từ giây ban đầu

Em đâu biết uống nên do anh hết
Anh chịu trách nhiệm đi
Baby tell me
Do you really like me

Baby tell me
Do you really need me
Thế gian kia có bảy tỉ người
Mà trái tim em chỉ cần nụ cười anh

Baby baby muốn sao đây
Muốn sao đây
Baby baby muốn sao đây

Yêu không yêu hãy nói một lời
Tính sao đây tính sao đây
Baby baby tính sao đây

Yêu thì yêu không yêu thì
Yêu
Yêu
Yêu

Yêu thì yêu không yêu thì
Yêu
Yêu
Yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu

Baby baby baby chỉ yêu em
Chỉ yêu em
Baby baby chỉ yêu em

Yêu em thôi chẳng thoát được rồi
Cứ tin em, cứ tin em
Baby baby cứ tin em

Yêu thì yêu không yêu thì
Yêu
Yêu
Yêu

Yêu thì yêu không yêu thì yêu
Yêu
Yêu
Yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích