Madihu, Mạc Mai Sương - Covamua lời bài hát (lyrics)

[Madihu, Mạc Mai Sương - Covamua lời bài hát lyrics]

Em cỏ khát, anh mưa rào đầu hạ
Cỏ uống mưa run rẩy cỏ đang thì
Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em xa

Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào
Ngày nắng chan em chờ chẳng thấy mưa
Em chờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác

Hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi
Hỏi theo làn mây bay bay lửng lơ
Về phía chân trời vời vợi
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Như cỏ khát hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi
Hỏi theo làn mây bay bay lửng lơ
Về phía chân trời vời vợi
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Như cỏ khát cỏ khát mưaCỏ khát cỏ khát mưa
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Như cỏ khát

Hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi
Hỏi theo làn mây bay bay lửng lơ
Về phía chân trời vời vợi
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Như cỏ khát cỏ khát mưa

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích