Vũ, Madihu - Thằng Nam Khóc (Remix) lời bài hát (lyrics)

[Vũ, Madihu - Thằng Nam Khóc Remix lời bài hát lyrics]

Thằng Nam ngồi khóc thu lu một mình
Nhớ về Phương, nhớ về ai?
Thằng Nam ngồi góc thu lu một mình
Nhớ về ba và nhớ về mẹ

Nam khóc một mình hỏi trong nhân gian ai làm Nam đau
Nam khóc hai lần trong một ngày
Nam nhớ ra rằng quần áo đang phơi vẫn còn chưa khô
Nam tính đứng dậy, nhưng lại ngồi

Và Nam lại ngồi khóc, ngồi khóc
Ngồi khóc cho thêm vui cuộc đời
Và Nam ngồi hát, ngồi hát
Ngồi hát cho vơi đi nỗi sầu
Của người đàn ông

Của người đàn ông
Của người đàn ông
Của người đàn ông
Của người đàn ông

Thằng Nam ngồi góc thu lu một mình
Say rượu vang, say cuộc tình tu du
Thằng Nam ngồi góc thu lu một mình
Không cần ăn, không cần nằm

Mọi khi Nam muốn đi chơi cầu trượt
Rồi tự mình Nam xây dựng nên ước mơ
Nhưng nay Nam muốn chết thêm vài lần
Nam khóc một mình hỏi trong nhân gian ai làm Nam đau?
Nam khóc ba lần trong ngày rồi

Và Nam lại ngồi khóc, ngồi khóc
Ngồi khóc cho vơi đi nỗi sầu
Nam lại ngồi hát, ngồi hát
Ngồi hát cho vui thêm cuộc đời

Của người đàn ông

Chưa bao giờ hết đau
Của người đàn ông

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích