Vũ - Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh lời bài hát (lyrics)

[Vũ - Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh lời bài hát lyrics]

Chẳng phải em là hồn của cây
Mang câu hát đem đi đùa vui
Sống trong bao câu chuyện buồn
Tìm đâu đam mê say đắm ơi

Chẳng phải em là vải màu nâu
Mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy
Cuối câu chuyện là đêm trắng
Mình em
Cô đơn

Và cơn mưa chiều qua chờ ai
Cuốn theo em bỏ rơi
Tiếc đôi vai gầy bên phố đông
Một mùa mưa ngâu ngây ngất

Trôi đi thật nhanh là em
Ướt đôi môi lẻ loi
Tiếc thương ân tình em yêu mưa
Và mùa mưa ngâu
Nằm cạnh emChẳng phải em là hồn của cây
Mang câu hát đem đi đùa vui
Sống trong bao câu chuyện buồn
Tìm đâu đam mê say đắm ơi

Chẳng phải em là vải màu nâu
Mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy
Cuối câu chuyện là đêm trắng
Mình em
Cô đơn

Và cơn mưa chiều qua chờ ai?
Cuốn theo em bỏ rơi
Tiếc đôi vai gầy bên phố đông
Một mùa mưa ngâu ngây ngất

Trôi đi thật nhanh là em
Ướt đôi môi lẻ loi
Tiếc thương ân tình em yêu mưa
Và mùa mưa ngâu
Nằm cạnh em

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích