Vũ - Đông Kiếm Em lời bài hát (lyrics)

[Vũ - Đông Kiếm Em lời bài hát lyrics]

Tôi hát cho màu xanh mãi xanh
Cho một người lặng im biết yêu
Và tôi viết, cho mùa yêu xốn xang
Cho một đời nhớ thương vẹn nguyên

Cô đơn đến thế
Mưa rơi lách tách kì cục đợi ai
Sâu trong ánh mắt
Tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng trôi

Còn lại đây nhớ mong
Còn lại tôi với ai
Giờ này em chắc đang ngủ say
Hay là em còn đang khóc một mình?
Như làn sương muộn màng
Lạc trong đêm
Con tim em lạc trong đêm

Lòng phiêu du nhớ em
Mùa thu đã đi qua
Đông kiếm em


Mùa đông kiếm em

Mùa đông kiếm em
Đông kiếm em

Tôi biết em sợ đông sẽ tan
Em lạ lùng gọi trong vô vọng
Và tôi nhớ ly cà phê sắp tan
Biết bao giờ là em sẽ về?

Cô đơn đến thế
Mưa rơi lách tách kì cục đợi ai
Sâu trong ánh mắt
Tôi ngu ngơ
Mơ thời gian dừng trôi

Còn lại đây nhớ mong
Còn lại tôi với ai
Giờ này em chắc đang ngủ say
Hay là em còn đang khóc một mình?
Như làn sương muộn màng
Lạc trong đêm
Con tim em lạc trong đêm

Lòng phiêu du nhớ em
Mùa thu đã đi qua
Đông kiếm em
Mùa đông kiếm em

Mùa đông kiếm em
Đông kiếm em

Còn lại tôi với ai
Còn lại bao nhớ mong
Giờ này em chắc đang ngủ say

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích