SOBV, Kunomiii - Swish lyrics

[SOBV, Kunomiii - Swish lyrics]

Back up baby di ka kasabay sa pace
Wa ni stoppin’ bitch wa mi kaila ug breaks
Wa pa gani ka hunat abot namis sa second base
Dili kasabay kutob ramo sa gates
Dili maka entra mga fucking snakes
Puro mga snakes

Feeling like feeling I’m
Feeling I’m i’m always I’m always superior
When I am going for something you know
I be reaching it
Farther than stars when I’m serious

How many bars do I got? Like a myriad
How many bitches I got It’s mysterious
I’m way to perfect for this I’m ethereal
You cannot touch me man you is delirious

Balling like (swish)
I never miss shots
I am a prince I am climbing
When I make it to the top
I’ll never switch spots
I’ll be a king (watch)

Came from the jungles the mountains
Malindang reppin’ Bisaya

Still got a long way yeah permi lahus
Ain’t no stopping we hustle till we on the-
Back up baby di ka kasabay sa pace
Wa ni stoppin’ bitch wa mi kaila ug breaks
Wa pa gani ka hunat abot namis sa second base
Dili kasabay kutob ramo sa gates
Dili maka entra mga fucking snakes
Puro mga snakes

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret