SOBV, J. Blaze, KCDA - XOXO lyrics

[SOBV, J. Blaze, KCDA - XOXO lyrics]

Siguradua nga akoa ra ka
Ingna ko kung asa kay adtuon tika

Siguradua nga akoa ra ka
Ingna ko kung asa kay adtuon tika

Siguradua nga akoa ra ka
Ingna ko kung asa kay adtuon tika

Promises I know you won’t keep
It’s talk but your words cut deep
Wish I could take it all for
All that it could be but
Girl who really needs love
Dial up your number on speed
Girl let’s both jump on three
Wish I could take it all for
All that it could be but
Girl who really needs love?

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret