SugarHill Ddot - Heavy mahnı sözləri (lyrics)

Elias Beats elvis

Too many opps, better tote on your gun
When you see me, you better not run
Whole lot of knocks in the party
Shorty bad, she like the Bacardis
And I'm deady, in the telly
Shorty like me, she like "Oh you heavy"
(Like nah, I'm not heavy)
(If lil' Ddot gon' get me a Sevy)

Too many opps, better tote on your gun
When you see me, you better not run
Whole lot of knocks in the party
Shorty bad, she like the Bacardis
And I'm deady, in the telly
Shorty like me, she like "Oh you heavy"
(Like nah, I'm not heavy)
(If lil' Ddot gon' get me a Sevy)

Too many opps, better tote on your gun
When you see me, you better not run
Whole lot of knocks in the party
Shorty bad, she like the Bacardis
And I'm deady, in the telly
Shorty like me, she like "Oh you heavy"
(Like nah, I'm not heavy)
(If lil' Ddot gon' get me a Sevy)

(Too many opps, better tote on your gun
When you see me, you better not run
Whole lot of knocks in the party
Shorty bad, she like the Bacardis
And I'm deady, in the telly
Shorty like me, she like "Oh you heavy"
Like nah, I'm not heavy
If lil' Ddot gon' get me a Sevy)

üçün izahat


İzahat əlavə edin

Geniş izahat əlavə edin

Sənətçinin nə oxuduğunu bilirsinizsə, «xəttlər arasında» görməyi və mahnı tarixini bilsəniz, mətnin təfsirini əlavə edə bilərsiniz. Redaktorlarımızı yoxladıqdan sonra onu mahnının rəsmi şərhi olaraq əlavə edəcəyik!

Sözlərə ən son əlavə edilmiş izahatlar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Interpretatio