Belong, Zoo - Game Of Questions lyrics

Taking a bus ride to your place
Looking at people outside
Staring at their lives
Now, did they ever love
Did they ever ache

All of my friends
They love and care for me
But I'm still not me
I still feel incomplete 'cause we can't be

Why do we have to fall in love with a person
Who doesn't feel the same way as we do
Why do we have to cry at night, thinking
'Bout the sense of love in letting go

You pulled me close and hugged me tight
Then you whispered to me
I'm sorry and goodbye
Now, did you ever love
Did you ever ache

All of my friends
They love and care for me
But I'm still not me
I still feel incomplete 'cause we can't be

Why do we have to fall in love with a person
Who doesn't feel the same way as we do
Why do we have to cry at night, thinking
'Bout the sense of love in letting go

You, you, you, you
You didn't do anything, you didn't say a word
But here I am in love with you
I love you, I love you
Yes I, I love you

Why do we have to fall in love with a person
Who doesn't feel the same way as we do
Why do we have to cry at night, thinking
'Bout the sense of love in letting go

All of my friends
They love and care for me
But I'm still not me
I still feel incomplete 'cause we can't be

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret