Belong, Zoo - Para Kay Catriona lyrics

[Belong, Zoo - Para Kay Catriona lyrics]

Lakad niya'y tila pag-agos galing sa bulkan
Tinig at ngiti niya ay dalangin nino man
Sa dahan ng pag-ikot niya ay
Dahan-dahan kong naramdaman
Ako ay ako lang
'Di siya magiging akin kailanman

Busilak ang pusong kay lapit sa maralita
Kita sa kanyang tindig, dinig sa salita
Perlas ng Silanganan at
Ang sansinukob ay siya ang hirang
Ako ay ako lang
'Di siya magiging akin kailanman

Ako'y maghihintay sa pag-uwi mo't pagkaway
Parada ng ngiti mo't nakamit na tagumpay
Habang watawat ay aking winawagayway
Paulit-ulit sa isip ko ay

Ako'y maghihintay sa pag-uwi mo't pagkaway
Parada ng ngiti mo't nakamit na tagumpay
Habang watawat ay aking winawagayway
Paulit-ulit sa isip ko ay

Pagtingi'y 'di babalik, ako'y nahihibang
Guhit sa ulap ay naglalaho ang kinang
Pinagpapasalamat at pinagpapasalangit ko na lang
Ako ay ako lang
Buong mundo'y siya ang hirang
Sa panaginip man
'Di siya magiging akin kailanman

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret