Belong, Zoo - Latch lyrics

[Belong, Zoo - Latch lyrics]

Push the glass and let the morning light
Cradle you into her arms
After a night of heavy breathing
After a night of heavy breathing
Regress to how we used to run
Ladders to an open grave
After a night of heavy breathing
After a night of heavy breathing

Latch onto the arms of your unbiased lover
As you fight through the sheets we lived in
And the craters you made on my bed as you left
Are the ones that I'll recreate
Latch onto the arms of your unbiased lover
As you fight through the sheets we lived in
And the craters you made on my bed as you left
Are the ones that I'll recreate

Can't everything just be the same?
Don't, don't, don't run away
Can't everything just be the same?
Don't, don't, don't run away

Moments drawn from disarray
Lodged inside, unfortified
After a night of heavy breathing
After a night of heavy breathing
Anxious as the moon resigns
Sunrise as exist signs
After a night of heavy breathing
After a night of heavy breathing

Latch onto the arms of your unbiased lover
As you fight through the sheets we lived in
And the craters you made on my bed as you left
Are the ones that I'll recreate
Latch onto the arms of your unbiased lover
As you fight through the sheets we lived in
And the craters you made on my bed as you left
Are the ones that I'll recreate

Can't everything just be the same?
Don't, don't, don't run away
Can't everything just be the same?
Don't, don't, don't run away

For the night I was one but to me you're the only
For the night I was one but to me you're the only
For the night I was one but to me you're the only
For the night I was one but to me you're the only

For the night I was one but to me you're the only
(Can't everything just be the same)
For the night I was one but to me you're the only
(Don't, don't, don't run away)
For the night I was one but to me you're the only
(Can't everything just be the same)
For the night I was one but to me you're the only
(Don't, don't, don't run away)
For the night I was one but to me you're the only
(Can't everything just be the same)
For the night I was one but to me you're the only
(Don't, don't, don't run away)
For the night I was one but to me you're the only
(Can't everything just be the same)
For the night I was one but to me you're the only
(Don't, don't, don't run away)
For the night I was one but to me you're the only
(Can't everything just be the same)

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret