Belong, Zoo - Kapit lyrics

Pasan pasan mo ang buong mundo
Di maintindihan ang mga luhang
Nasa iyong mga mata
Saan nanggaling, singong nagdulot, kailan ang wakas
Kailan makakaramdam muli

Parang ang dali daling umayaw
Wag ka munang bibitaw
Di ko kakayaning magpaalam
Teka lang at maghintay
May oras pang nalalabi

Di man alam ang maitutulong ko
Ako ay maghahanda basta't naaayon
Sa oras mo
Saan man patungo, saan man pulutin
Nandito ang bisig ko
Handa, basta't kinakailangan mo

Parang ang dali daling umayaw
Wag muna ngayon, hindi pa ngayon
Wag ka munang bibitaw
Di ko kakayaning magpaalam
Teka lang at maghintay
May oras pang nalalabi

At kung alam mo lang
Ikaw ang sagot sa aking patlang
At kung alam mo lang
Ikaw ang rason kung bakit
Di pa ako bumibitaw

(At kung alam mo long)
Wag ka munang bibitaw
(Ikaw ang sagot sa aking patlang)
Di ko kakayaning magpaalam
(At kung alam mo long)
Teka lang at maghintay
(Ikaw ang rason kung bakit di pa aka bumibitaw)
May oras pang nalalabi
(Wag ka munang bibitaw)
At kung alam mo lang
(Di ko kakayaning magpaalam)
Ikaw ang sagot sa aking patlang
(Teka lang at maghintay)
At kung alam mo lang
(May oras pang nalalabi)
Ikaw ang rason kung bakit

Di pa ako

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret