Belong, Zoo - Pity Party lyrics

Oh love
Halfway through the mark
Before I realized that you love me
You love me no more
Oh love
Was it not enough
That I almost broke my back
Fighting for you

Was it not enough
Was it not enough
To fight for me too

Oh love
The pictures we pinned
On the board
They're all gone now
Oh love
Don't try to kiss me now
'Cause his scent is still
All over your back

Was it not enough
Was it not enough
To fight for me too

Oh love
Why'd you have to bring me down
Why'd you have to make me feel
Like there was no right in everything I've done

Oh love
Why'd you have to bring me down
Why'd you have to make me feel
Like there was no right in everything I've done

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret