Belong, Zoo - The Greatest Enemy lyrics

Here I am
Questions running inside my mind again
You walk towards me
And I turn away
Impassive serves me well
By hiding these restless thoughts
Always supposing, never certain
Of what you want

Every night I think of you
Hoping I could say to you
Everything, every word, every feeling
I have for you tonight

I keep waiting for a sign
A line between caution and fear
I am drowning in my bed
Thinking of what to do next
Anyone, get me some help
'Cause the greatest enemy is within me

Every night I think of you
Hoping I could say to you
Everything, every word, every feeling
I have for you tonight

Believe in me, believe in me
I know I've done so many stupid things before
But I'm willing to risk everything
Just for you to believe

Everything

Every night I think of you
Hoping I could say to you
Everything, every word, every feeling
I have for you tonight

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret