Belong, Zoo - Porter lyrics


There's no need to look for words
To fabricate this feeling inside
I just want to learn
How to forget

'Cause you hurt me
More than you know
'Cause you hurt me
More than before

There's no need to look for answers
What's done is done
So please turn around before I
Invert this smile

'Cause you hurt me
More than you know
'Cause you hurt me
But I can't let go so

I'll wake you up
I'll make your coffee
I'll fix the sheets
Just please don't forget me

I'll wake you up
I'll make your coffee
I'll fix the sheets
Just please don't forget me

Please don't forget me
Please don't forget me
Please don't forget me

I'll wake you up
I'll make your coffee
I'll fix the sheets
Just please don't forget me

Paliwanag para sa


Magdagdag ng Interpretasyon

Magdagdag ng pinalawak na interpretasyon

Kung alam mo kung ano ang kinakanta ng tagapalabas, maaari mong basahin ang «sa pagitan ng mga linya» at malaman ang kasaysayan ng kanta, maaari kang magdagdag ng isang interpretasyon ng teksto. Matapos suriin ang aming mga editor, idagdag namin ito bilang isang opisyal na interpretasyon ng kanta!

Pinakabagong idinagdag na mga interpretasyon sa mga teksto ng kanta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Mag-interpret