Ngọt - Mất Tích lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Mất Tích lời bài hát lyrics]

Mất tích trong đám đông giao thừa
Pháo hoa cháy trong mưa
Soi hết đoàn người vô tận
Soi thấy mình lui xa dần

Ánh mắt ai kéo lê tôi về thấy như đã hôn mê
Hai bốn giờ một lễ hội có lẽ về cũng trễ rồi

Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợp tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để dòng người chan mặt đất

Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợt tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để màn đêm dài mãi

Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời
Chẳng buồn nghe trời sáng
Nhưng dòng thời gian không chờ một ai
Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời
Để lại tôi một lý do
Để muộn chuyến bay về ngày mai

Có lẽ chưa đến đây bao giờ
Vẫn không mấy lo sợ
Không thấy mọi người xa lạ
Không thấy họ đi quá đà

Mất tích trong đám đông giao thừa
Pháo hoa cháy trong mưa
Như đã từng vô số lần sao vẫn là đêm vô tận

Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợt tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để dòng người chan mặt đất

Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợp tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để màn đêm dài mãi

Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời
Chẳng buồn nghe trời sáng
Nhưng dòng thời gian không chờ một ai
Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời
Để lại một chuyến bay chuyến bay về

Nhờ trời đừng sáng hơn
Đêm cuối đứng trên nơi này
Từng giây như đang vụt qua tay

Nhờ trời đừng sáng hơn
Đừng sáng hơn khi tôi còn
Đang vướng chân theo dòng vội vã

Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời
Chẳng buồn nghe trời sáng
Nhưng dòng thời gian không chờ một ai
Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời
Để lại tôi một lý do
Để muộn chuyến bay về ngày mai

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

Thêm lời giải thích bổ sung

Nếu bạn hiểu nghệ sĩ, có thể đọc giữa các dòng và biết lịch sử của bài hát, bạn có thể thêm phần giải thích về lời bài hát. Sau khi được các biên tập viên xem xét, chúng tôi sẽ thêm nó làm lời giải thích chính thức của bài hát!

Mới giải thích cho những lời bài hát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích