Ngọt - Thấy Chưa lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Thấy Chưa lời bài hát lyrics]

Hát cho giờ ra chơi mà trời mưa rơi
Những ngày em không thấy nắng
Em thấy không có bạn em đứt ngang dây đàn
Em sẽ không ghi bàn hôm nay

Cứ ngồi đây thôi cùng lời anh nói
Cứ để cơn giông đó tới cho tới hôm anh về
Giữ lấy cánh thư để trong tay

Bởi vì sẽ có ngày em thấy
Những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em?

Cho dù ta ưa một ngày không mưa
Nhưng làm sao cây sống mãi
Nếu nắng chang chang hoài
Không có hôm mưa lại


Như cái hôm em phải chào thua

Buông hai tay buông hai tay
Em đã cố đã cố hôm nay
Giờ kệ nó đi, em không làm gì
Chỉ nhìn mặt trời đi qua

Sẽ có ngày em thấy những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em?
Thấy chưa thấy chưa em?

Nắng bắt đầu lên đó mưa bắt đầu tan đó
Cho dù chuyện đời vẫn khó
Níu lấy những gì em có
Để chờ ngày mai anh quay trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em

Ngày mai có nắng vàng sẽ tàn nhanh
Mình đâu có dễ dàng giữ lại tuổi xanh
Thế nên đừng chờ may mắn
Đừng ôm cay đắng mãi

Sẽ có ngày em thấy những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em?

Có sao có sao đâu told you told you so

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích