Ngọt - Những Chuyến Phiêu Lưu lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Những Chuyến Phiêu Lưu lời bài hát lyrics]

Thành phố Huế trong mưa triền miên
Cùng đàn lữ khách đang trôi dọc theo bãi bờ
Tôi đi qua vì tôi tò mò
Và tôi vô tư vượt qua chuyến đò sang sông

Hmmm những chuyến phiêu lưu
Hmmm những chuyến phiêu lưu
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
Sẽ quay trở về

Tìm thấy nắng sau hai ngày sương
Và tìm thấy gió trong đêm làm tôi rất mừng
Làm tôi rất mừng

Tôi không hâm và tôi không nhầm
Thì tôi kiếp trước là cây của rừng bao la

Hmmm những chuyến phiêu lưu
Hmmm những chuyến phiêu lưu
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
Sẽ quay trở về

Hmmm những chuyến phiêu lưu
Hmmm những chuyến phiêu lưu
Từ phương Nam ngược lên phương Bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
Sẽ quay trở về sẽ quay trở về

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích