Ngọt - Vé Đi Thiên Đường lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Vé Đi Thiên Đường lời bài hát lyrics]

Ở đó trăm ngàn cây số cách xa
Em thấy anh không?
Đang vẫy tay chào mỗi khi trời sao sáng
Nhắn tin gửi trao

Từ đây hai tuần giữa chốn xa hoa
Anh vẫn vui mà
Trừ mỗi khi nghe đóa hoa vô thường
Trên băng ghế nơi phi trường
Khi mua vé đi thiên đường một mình

Sau bao năm tình yêu vẫn là thứ kì lạ
Tình mạnh hơn cả lúc gần nhau
Ta đau mỗi khi mơ về những lời hát

Thầm hứa bao giờ thấm khá xông xênh
Ta sẽ bên nhau
Tay nắm tay nghe đóa hoa vô thường
Trên băng ghế nơi phi trường
Cho hai vé đi thiên đường một chiều

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích